Pravilnici – dokumentacija:

Lista Kategorija Registraturskog materijala sa rokovima čuvanja

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju

Pravilnik o upotrebi mobilne telefonije u sluzbene svrhe 03.11.2017

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o radu 31.10.2022.

Pravilnik o pribavljanju saglasnosti Gradskog veća za zasnivanje radnog odnosa 29.07.2021.

Pravilnik o načinu korišćenja i primenjivanja usluga

Pravilnik – nabavke bez primene Zakona br. 3-166 od 10.03.2022.

Pravilnik o izmeni pravilnika – 03.04.2024

Pravilnik o radu – 15.12.2023.

Pravilnik – Javne nabavke br. 3-165 od 10.03.2022.

Pravilnik o poslovnoj tajni 02.04.2013

Pravilnik o organizovanju izložbe životinja u okviru sajma poljoprivrede

Pravilnik o organizaciji i sprovodjenju popisa 08.12.2015

Izmena pravilnika o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila br. 3-317 od 25.05.2022.

Izmena i dopuna pravilnika o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila 3-019 od 17.01.2022.

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila 30.01.2012

Direktor Šumadija sajma

Aleksandar Štajn