Upoznajte se sa strukturom i menadžmentom Šumadija sajma

DIREKCIJA

Aleksandar Štajn
Aleksandar ŠtajnGeneralni direktor
tel: +381 (0) 34 503 500
Violeta Nikolić
Violeta NikolićTehnički sekretar
tel: +381 (0) 34 503 500;
Mirjana Zarić
Mirjana ZarićPomoćnik direktora
tel: +381 (0) 34 503 500
Ana Rakić Radivojević
Ana Rakić RadivojevićRukovodilac sektora marketinga, sajamskih manifestacija i tehničkih poslova
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 48
Ana Ljubomirović
Ana LjubomirovićRukovodilac sektora kadrovsko - pravnih, opštih i poslova naplate
tel: +381 (0) 34 503 500

SLUŽBA OPŠTIH KADROVSKIH POSLOVA, MARKETINGA I SAJAMSKIH MANIFESTACIJA

Dubravka Džaković
Dubravka DžakovićRukovodilac službe marketinga i sajamskih manifestacija
tel: +381 (0) 34 503 500
Jelena Uzunović
Jelena UzunovićRukovodilac službe kadrovsko-pravnih poslova
tel: +381 (0) 34 503 500

TEHNIČKA SLUŽBA

Nebojša Stefanović
Nebojša Stefanovićšef tehničke službe
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 43
Rajko Ranković
Rajko Rankovićposlovođa hale
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 ….