Upoznajte se sa strukturom i menadžmentom Šumadija sajma

DIREKCIJA

Aleksandar Štajn
Aleksandar Štajngeneralni direktor
tel: +381 (0) 34 503 500
Violeta Nikolić
Violeta NikolićTehnički sekretar
tel: +381 (0) 34 503 500;
Mirjana Milenković
Mirjana MilenkovićRukovodilac sektora marketinga, sajamskih manifestacija i tehničkih poslova
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 00 74 703
mob: +381 (0) 64 899 16 42
Ana Veljović
Ana VeljovićRukovodioc sektora kadrovsko - pravnih, opštih i poslova naplate
tel: +381 (0) 34 503 500
Mirjana Zarić
Mirjana ZarićRukovodilac sektora finansija i računovodstva
tel: +381 (0) 34 503 500

SLUŽBA OPŠTIH KADROVSKIH POSLOVA, MARKETINGA I SAJAMSKIH MANIFESTACIJA

Ana Rakić
Ana RakićŠef marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 48
Sandra Buntić
Sandra BuntićPR menadžer
tel: +381 (0) 34 503 500
Katarina Vujadinović
Katarina VujadinovićProjekt menadžer
tel: +381 (0) 34 503 500
Marija Miljković
Marija MiljkovićReferent za organizaciju opštih poslova i naplate
tel: +381 (0) 34 503 520

TEHNIČKA SLUŽBA

Nebojša Stefanović
Nebojša Stefanovićšef tehničke službe
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 43
Rajko Ranković
Rajko Rankovićposlovođa hale
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 ….