Upoznajte se sa strukturom i menadžmentom Šumadija sajma

DIREKCIJA

Aleksandar Lazović
Aleksandar Lazovićgeneralni direktor
tel: +381 (0) 34 503 500,
Mirjana Milenković
Mirjana MilenkovićPomoćnik Direktora
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 00 74 703
mob: +381 (0) 64 899 16 42
Snežana Milanović
Snežana MilanovićTehnički sekretar
tel: +381 (0) 34 503 500;
tel/fax: +381 (0) 34 338 687
mob: +381 (0) 64 899 16 46

SLUŽBA OPŠTIH KADROVSKIH POSLOVA, MARKETINGA I SAJAMSKIH MANIFESTACIJA

Ana Rakić
Ana RakićŠef marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 48
Marija Miljković
Marija MiljkovićProjekt menadžer
tel: +381 (0) 34 503 520
Katarina Vujadinović
Katarina VujadinovićProjekt menadžer
tel: +381 (0) 34 503 500
Sandra Buntić
Sandra BuntićKomercijalista marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500

TEHNIČKA SLUŽBA

Nebojša Stefanović
Nebojša Stefanovićšef tehničke službe
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 43
Rajko Ranković
Rajko Rankovićposlovođa hale
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 ….