Upoznajte se sa strukturom i menadžmentom Šumadija sajma

DIREKCIJA

Menadžment
Zoran Nedeljkovićgeneralni direktor
tel: +381 (0) 34 503 500,
mob: +381 (0) 69 250 6 968
mob: +381 (0) 64 899 16 40
Menadžment
Ana LjubomirovićPomoćnik direktora za službu ekonomije, finansija, turizma, ugostiteljstva i uslužnih delatnosti
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 41
Menadžment
Snežana MilanovićTehnički sekretar
tel: +381 (0) 34 503 500;
tel/fax: +381 (0) 34 338 687
mob: +381 (0) 64 899 16 46

SLUŽBA OPŠTIH KADROVSKIH POSLOVA, MARKETINGA I SAJAMSKIH MANIFESTACIJA

Menadžment
Mirjana Milenkovićrukovodilac službe marketinga, sajamskih manifestacija, opštih i kadrovskih poslova
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 00 74 703
mob: +381 (0) 64 899 16 42
Menadžment
Ana RakićŠef marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 48
Menadžment
Marija MiljkovićProjekt menadžer
tel: +381 (0) 34 503 520
Menadžment
Katarina VujadinovićProjekt menadžer
tel: +381 (0) 34 503 500
Menadžment
Svetlana StefanovićKomercijalista marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500
Menadžment
Sandra BuntićKomercijalista marketinga
tel: +381 (0) 34 503 500

ŠTAMPARIJA / WEB

Menadžment
Aleksandar Jekićgrafički dizajner
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 47

TEHNIČKA SLUŽBA

Menadžment
Nebojša Stefanovićrukovodilac tehničke službe
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 899 16 43
Menadžment
Rajko Rankovićposlovođa hale
tel: +381 (0) 34 503 500
mob: +381 (0) 64 ….