NAJAM HALE ZA KUĆNE SAJMOVE I KONCERTE

Najam hale po danima za „Kućne“ sajmove:

  • 1 dan – 190.750,00 rsd

napomena: cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om
Napomena: Minimalno vreme trajanja zakupa Hale 1 je 1 dan, što podrazumeva dan pre za pripremu i dan posle događaja za vraćanje iste u zatečeno stanje. Za 2 dana zakupa Hale 1 cena istog se umanjuje za 5%, za 3 dana za 10% i za 4 dana za 15% od osnovne cene za jedan dan i saglasno uslovima za ulazak i izlazak iz nje

Najam hale po danima za koncerte:

  • 1 dan – 275.000,00 rsd

napomena: cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om
Minimalno vreme trajanja zakupa Hale 1 je 1 dan, što podrazumeva dan pre za pripremu i dan posle događaja za vraćanje iste u zatečeno stanje. Za 2 dana zakupa Hale 1 cena istog se umanjuje za 5%, za 3 dana za 10%, za 4 dana za 15% i za 5 dana 20% od osnovne cene za jedan dan i saglasno uslovima za ulazak i izlazak iz nje