Skupština društva – Biografije:

Predsednik skupštine društva

Ivica Miletić

Član skupštine društva

Jelena Božinović

Član skupštine društva

Dragoslav Mišić

Direktor Šumadija sajma

Aleksandar Štajn