IZNAJMLJIVANJE MEDIJA CENTRA

Naziv usluge : Najam Medija centra
Napomena: Minimalno vreme trajanja zakupa Medija centra je 1 sat. Za 2 sata zakupa Medija centra cena istog se umanjuje za 10%, za 3 sata 15%, za 4 sata 20%, za 6 sati 30% i za 8 sati 40%  od osnovne cene za jedan sat .
Cena sa PDV-om
1 Sat 6.600,00 rsd

Galerija