IZNAJMLJIVANJE MEDIJA CENTRA

Najam Medija centra po satu:

  • 1 sat – 2.800,00 dinara

  • 2 sata – 5.200,00 dinara

  • 3 sata – 7.200,00 dinara

  • 4 sata – 8.800,00 dinara