Plan poslovanja – Dokumentacija:

Delovodnik 2021. – 01.12.2021.

Delovodnik 2022. – 09.03.2022.

I Izmena

Delovodnik 2022. – 09.06.2022.

II Izmena

Delovodnik 2022. – 26.08.2022.

III Izmena

Delovodnik 2022. – 20.10.2022.

IV Izmena