Oglas za prodaju

Oglas za prodaju osnovnih sredstava i sitnog iventara

Šumadija sajam d.o.o. Kragujevac u skladu sa Odlukom skupštine Društva br: 120/22 od 28.09.2022. godine raspisuje:

OGLAS ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Razgledanje osnovnih sredstava i sitnog iventara omogućeno je radnim danima u periodu od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba je Nebojša Stefanović 061/1912357

Pravo učešća imaju domaća fizička i pravana lica.Osnovna sredstva i sitan iventar se prodaju u viđenom stanju bez prava prigovora i ne pojedinačno.

Zainteresovana lica svoje ponude mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Šumadija sajam d.o.o., Uluca Save Kovačevića  br. bb Kragujevac  ili putem mail-a na e-mail adresu: milica@sumadijasajam.rs najkasnije do 06.10.2022. godine do 12:00 časova.