Oglas za prodaju sitnog iventara

Šumadija sajam d.o.o. Kragujevac u skladu sa Odlukom skupštine Društva br 148/22 od 26.10.2022. godine i Izveštajem komisije za utvrđivanje cena br.3-885 od 09.11.2022. godine, raspisuje :

OGLAS ZA PRODAJU SITNOG INVENTARA PUTEM PRIKUPLjANjA PISMENIH PONUDA

Razgledanje sitnog iventara omogućeno je radnim danima u periodu od 10 do 13 časova.

Kontakt osoba je Nebojša Stefanović 061/1912357

Pravo učešća imaju domaća fizička i pravana lica. Sitan iventar se prodaje u viđenom stanju bez prava prigovora.

Zainteresovana lica svoje ponude mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu Šumadija sajam d.o.o., iluca Save Kovačevića br. bb Kragujevac ili putem mail-a na i-mail adresu milica@sumadijasajam.rs najkasnije do 10.11.2022. godine do 12 časova.