Srpski ansambl „Smilje“ na dečijem sajmu

Trećeg dana dečijeg sajma „Zimska Čarolija“, učešće je uzeo i Srpski ansambl „Smilje“