Srpski ansambl “Smilje” na dečijem sajmu

Trećeg dana dečijeg sajma “Zimska Čarolija”, učešće je uzeo i Srpski ansambl “Smilje”