Gostovanja Direktora Šumadija sajma na Radio Televiziji Kragujevac, povodom organizacije „Sajma hortikulture 2021“

Najava „Sajma hortikulture 2021“, od strane direktora Šumadija sajma, g. Aleksandra Lazovića.

Isečak iz emisije „Mozaik“, emitovane 25.06.2021. godine na Radio Televiziji Kragujevac

Video isečci su postavljeni uz prethodnu dozvolu Radio Televizije Kragujevac

Gostovanje direktora Šumadija sajma, g. Aleksandra Lazovića uoči „Sajma hortikulture 2021“, na Radio Televiziji Kragujevac

Isečak iz emisije „Mozaik“, emitovane 26.06.2021. godine na Radio Televiziji Kragujevac

Video isečci su postavljeni uz prethodnu dozvolu Radio Televizije Kragujevac

Reportaža Radio Televizije Kragujevac povodom „Sajma hortikulture 2021“

Video snimci su postavljeni uz prethodnu dozvolu Radio Televizije Kragujevac

Galerija slika sa „Sajma hortikulture 2021“