sajam knjiga 2019

Nagrade – Sajam Knjiga i Grafike 2019

Najbolje izdanje na Sajmu knjiga i grafike 2019.

Monografska publikacija Dvor Kneza Miloša u Kragujevcu, autorsko izdanje priređivača i urednika Miloša Jurišića, objavljena je 2018. uz podršku Grada Kragujevca, u sklopu obeležavanja 200 godina Kragujevca kao prestonice. Knjiga sadrži obiman i vredan fundus fotografija, preuzet iz relevantnih državnih i inostranih arhiva, praćen odgovarajućim tekstom, sa kojim tvori priču o Miloševom dvoru. Nisu izostali ni akuelni grbovi, pečati i znamenja vremena, vinjete i ukrasni prepleti. Čitko štivo, složeno je pregledno i sa merom; brojne informacije izložene vizuelno ostavljaju prostora za promišljanje činjenica koje nam lagano i pitko, dolaze sa stranica ove publikacije. Dvor Kneza Miloša u Kragujevcu ispunjava visoke standarde i kada je u pitanju likovna i grafička oprema, koje potpisuju Marija Radovanović, likovni urednik i Trio manus, koji je naveden kao tehnička podrška. Kvalitetna štampa znalački uspostavljen balans između teksta i ilustracija − crno-belih koje vraćaju u prošlost, i onih u koloru, kao obeležje života koji još teče na prostoru nekadašnjeg dvorskog kompleksa.

Najbolji izdavač na Sajmu knjiga i grafike 2019.

Kao najbolji izdavač na Sajmu knjiga i grafike 2019. izdvojio se Clio, koji i ove godine izlaže u okviru UPIS-a (Udruženje profesionalnih izdavača Srbije). Osim što i ove godine nastupa sa novim relevantnim izdanjima iz humanističkih nauka, kao i značajnim prevedenim publikacijama savremenih pisaca beletristike, izdavačka kuća Clio prevazilazi okvire izlagača na sajmu knjiga time što se aktivno uključuje u sajamski program, počevši od učešća u ceremoniji otvaranja do prezentovanja dela inostranog pisca, čime u ovu manifestaciju unosi ton kulturne razmene i međunarodne saradnje.

Tatjana Janković, viši dipl. bibliotekar
Maja Stanković, istoričar umetnosti
Sanja Živković, dipl. bibliotekar