Muzička radionica i Ekološka predstava

Trećeg dana dečijeg sajma „Zimska Čarolija“, učešće je uzela i Muzička radionica „Bim Bam“,

kao i OŠ Natalija – Nana Nedeljković, sa ekološkom predstavom „Nešto mi je ovo poznato“.