Ambasador Izraela posetio Šumadija sajam

Dana, 09. juna 2022. godine, sa početkom od 13.00 časova u prostorijama Medija centra na Šumadija sajmu, održan je sastanak direktora Šumadija sajma i ambasadora Izraela, Yahela Vilana.

Razgovarano je o brojnim temama, a kroz manifestacije koje su od važnosti za grad Kragujevac saradnja dveju zemalja, koja će i u budućnosti biti nastavljena kroz različite projekte, odraz je da Srbija i izrael neguju prijateljske odnose.

Aleksandar Štajn, generalni direktor Šumadija sajma, ocenio je ovaj susret kao važan segment u produblјivanju veza Izraela i Srbije, istakavši da postoji dobra osnova da se zajedničke aktivnosti u oblastima značajnih sajamskih manifestacija u narednom periodu intenziviraju i realizuju.