head baner
  • Sajam čokolade
  • Sajam nameštaja 2017
  • Sajam obrazovanja 2017
  • Sajam hortikulture 2017

U P O Z N A J T E  Š U M A D I J U 

 

Šumadija se nalazi u centralnoj Srbiji, a preseca je reka Velika Morava i saobraćajni koridor 10 . Region obuhvata 5.000 kvadratnih kilometara, što je 5,6 procenata teritorije Srbije. U Šumadiji živi oko 500.000 stanovnika, od kojih je 60 procenata gradskog življa. U privredi šumadijskog okruga posluje oko tri hiljade preduzeća, a posmatrano po delatnostima, najveći broj je iz oblasti trgovine i industrije.U strukturi društvenog proizvoda značajno mesto zauzimaju industrija, poljoprivreda i trgovina.

Kragujevac je univerzitetski, adminstrativni i zdravstveni centar Šumadije, sa 11 fakulteta, dva instituta i jednim od pet Kliničkih centara u Srbiji.

Dolaskom italijanskog proizvođača automobila “FIAT” u Kragujevac, Šumadija ponovo dobija značaj centra autoindustrije.

Obilje građe svedoči o značaju koji je Šumadija imala kroz istoriju ovog kraja, posebno u 19. veku kada ima centralno mesto u stvaranju moderne države Srbije

Ime je prema nekim izvorima dobila po nepreglednim gustim šumama koje su sve do polovine 19. veka pokrivale veliki deo njene teritorije. Jovan Cvijić piše: "...Najniže šumadijske površi, često borovita dolinska dna, bile su isto tako pokrivene šumama, biljem i žbunjem i sve je to bilo isprepletano biljkama-puzavicama..."

Kada je posle maričke katastrofe počelo osvajanje Turaka i postepeno uzmicanje Srba sa juga prema severu, prenosi se, postepeno i srpsko državno središte sa vardarske najpre na moravsku, a onda na dunavsku liniju. U tom periodu Šumadija dobija veći značaj. Za vreme kneza Lazara, razvija se, uglavnom, kraj oko Kruševca i moravska dolina do Ćuprije. U vreme njegovih naslednika, oživljava se Šumadija manastirima i crkvama.

Despot Stefan Lazarević je voleo Šumadiju i često ovde dolazio u lov, tako da i Kragujevac svoje ime duguje vrsti sokola – kraguja koji su bili upotrebljavani za lov.

Naseljavanje Šumadije počelo je nešto življe od druge polovine 15. veka, ali i u Karađorđevo vreme ono nije bilo intenzivno. Kada je Crni Đorđe vojevao u novopazarskom Sandžaku, on je, prema predanjima o naseljima Šumadije, "sagnao" dosta naroda iz tih krajeva i rekao: "... Hajte u Šumadiju, tamo ima pustahije zemlje..."

U Šumadiji, na Orašcu, Karađorđe 1804. podiže Prvi srpski ustanak, a knez Miloš Obrenović je 1818. godine proglasio Kragujevac prestonicom Srbije.

Prvi ustav moderne države Srbije – Sretenjski ustav, donet je u Kragujevcu, 13. februara 1835. godine. U Kragujevcu je 1833. osnovana prva gimnazija južno od Save i Dunava, 1835. prvo pozorište. U tom periodu osnovana je i Topolivnica, začetak industrijske proizvodnje u Srbiji.

Na sednici Svetog arhijerejskog sabora od sedmog maja 1947. godine, doneta je odluka o osnivanju Eparhije šumadijske sa namesništvima. Vikarni episkop budimljanski, Valerijan Stefanović postaje prvi šumadijski episkop.

Manastiri eparhije šumadijske su: Blagovaštenje, Voljavča, Korman, Denkovac, Divostin, Drača, Jošanica, Kalenić, Nikolje, manastir Pavlovac, Rekovac, manastir kod Potočca, manastir kod Divostina, Lipar, Tresje, Bošnjane, Sarinac, Sibnica, Brezovac, Ćelije.

 

Pin It