head baner
  • Sajam čokolade
  • Sajam nameštaja 2017
  • Sajam obrazovanja 2017
  • Sajam hortikulture 2017

 DOKUMENTACIJA

 

Poziv za preuzimanje konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga - osiguranja imovine, zaposlenih, gostiju hotela i posetilaca sajma i odgovornosti turističkih agencija     preuzmi

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA - usluga osiguranja imovine, zaposlenih, gostiju hotela i posetilaca sajma i odgovornosti turističkih agencija     preuzmi

 

Poziv za preuzimanje konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti, nabavka usluga - kredita (dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu)     preuzmi

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA - usluga kredita - dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu     preuzmi

Pin It